Cửa hàng

Hiển thị 1–12 của 24 kết quả

  • Ô Dù Gấp 2 NP01

   Đặc tính kỹ thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: poly
   • Khung: Sắt
   • Cán: Nhựa
   • Bán kính R = 70cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da
  • Ô Dù Gấp 2 NP02

   Đặc tính kỹ thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: poly
   • Khung: Sắt
   • Cán: Gỗ
   • Bán kính R = 70cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da
  • Ô Dù Gấp 2 NP03

   Đặc tính kỹ thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: poly
   • Khung: Sắt
   • Cán: Mút
   • Bán kính R = 60cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da
  • Ô Dù Gấp 3 NP01

   Đặc Tính Kỹ Thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: Poly
   • Khung: sắt
   • Cán: Nhựa
   • Loại: Đẩy tay
   • Bán kính R = 55cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da
  • Ô Dù Gấp 3 NP02

   Đặc Tính Kỹ Thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: Poly
   • Khung: sắt
   • Cán: Nhựa
   • Loại: Tự động 1 chiều
   • Bán kính R = 55cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da
  • Ô Dù Gấp 3 NP03

   Đặc Tính Kỹ Thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: Poly
   • Khung: sắt
   • Cán: Nhựa
   • Loại: Tự động 1 chiều
   • Bán kính R = 55cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da
  • Ô Dù Gấp 3 NP04

   Đặc Tính Kỹ Thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: Poly
   • Khung: sắt
   • Cán: Nhựa
   • Loại: Tự động 2 chiều
   • Bán kính R = 55cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da
  • Ô Dù Gấp 3 NP05

   Đặc Tính Kỹ Thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: Poly
   • Khung: sắt
   • Cán: Nhựa
   • Loại: Tự động 1 chiều
   • Bán kính R = 55cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da
  • Ô Dù Gấp 3 NP06

   Đặc Tính Kỹ Thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: Poly
   • Khung: sắt
   • Cán: Nhựa
   • Loại: Tự động 2 chiều
   • Bán kính R = 58cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da
  • Ô Dù Golf NP01

   Đặc tính kỹ thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: Poly
   • Khung: Sắt
   • Cán: Nhựa or Mút
   • Loại: 1 Tầng
   • Bán kính R = 70cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da
  • Ô Dù Golf NP02

   Đặc tính kỹ thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: Poly
   • Khung: Sắt
   • Cán: Nhựa or Mút
   • Loại: 2 Tầng
   • Bán kính R = 75cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da
  • Ô Dù Golf NP03

   Đặc tính kỹ thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: Poly
   • Khung: Sắt
   • Cán: Nhựa or Mút
   • Loại: 2 Tầng
   • Bán kính R = 75cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da