Thông Tin Liên Hệ Đặt Hàng

Địa chỉ liên hệ: 425 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12

Điện Thoại Liên Hệ:

Kinh Doanh 1: 0382.358.777

Kinh Doanh 2: 0382.359.777

Kinh Doanh 3: 097.6060.324

Website: Congtysanxuatodu.com

Email: odunguyenphat15@gmail.com