Ô Dù Gấp 2

Hiển thị tất cả 3 kết quả

  • Ô Dù Gấp 2 NP01

   Đặc tính kỹ thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: poly
   • Khung: Sắt
   • Cán: Nhựa
   • Bán kính R = 70cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da
  • Ô Dù Gấp 2 NP02

   Đặc tính kỹ thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: poly
   • Khung: Sắt
   • Cán: Gỗ
   • Bán kính R = 70cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da
  • Ô Dù Gấp 2 NP03

   Đặc tính kỹ thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: poly
   • Khung: Sắt
   • Cán: Mút
   • Bán kính R = 60cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da