Ô Dù Nghệ Thuật

Hiển thị tất cả 3 kết quả

  • Ô Dù Nghệ Thuật NP01

   Đặc tính kỹ thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: Poly
   • Khung: Gỗ
   • Cán: Gỗ
   • Bán kính R = 56cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da
  • Ô Dù Nghệ Thuật NP02

   Đặc tính kỹ thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: Poly
   • Khung: Gỗ
   • Cán: Gỗ
   • Bán kính R = 56cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da
  • Ô Dù Nghệ Thuật NP03

   Đặc tính kỹ thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: Poly
   • Khung: Gỗ
   • Cán: Gỗ
   • Bán kính R = 56cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da