Ô Gấp Ngược

Hiển thị tất cả 3 kết quả

  • Ô Gấp Ngược NP01

   Đặc tính kỹ thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: Poly
   • Khung: Sắt
   • Cán: Chữ C
   • Bán kính R = 60 cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da
  • Ô Gấp Ngược NP02

   Đặc tính kỹ thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: Poly
   • Khung: Sắt
   • Cán: Chữ C
   • Bán kính R = 60 cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da
  • Ô Gấp Ngược NP03

   Đặc tính kỹ thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: Poly
   • Khung: Sắt
   • Cán: Chữ C
   • Bán kính R = 60 cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da