Ô Dù Cầm Tay

Hiển thị 13–24 của 24 kết quả

  • Ô Dù Golf NP04

   Đặc tính kỹ thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: Poly
   • Khung: Sắt
   • Cán: Nhựa or Mút
   • Loại: 1 Tầng
   • Bán kính R = 75cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da
  • Ô Dù Golf NP05

   Đặc tính kỹ thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: Poly
   • Khung: Sắt
   • Cán: Nhựa or Mút
   • Loại: 1 Tầng
   • Bán kính R = 70cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da
  • Ô Dù Golf NP06

   Đặc tính kỹ thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: Poly
   • Khung: Sắt
   • Cán: Nhựa or Mút
   • Loại: 2 Tầng
   • Bán kính R = 75cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da
  • Ô Dù Nghệ Thuật NP01

   Đặc tính kỹ thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: Poly
   • Khung: Gỗ
   • Cán: Gỗ
   • Bán kính R = 56cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da
  • Ô Dù Nghệ Thuật NP02

   Đặc tính kỹ thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: Poly
   • Khung: Gỗ
   • Cán: Gỗ
   • Bán kính R = 56cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da
  • Ô Dù Nghệ Thuật NP03

   Đặc tính kỹ thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: Poly
   • Khung: Gỗ
   • Cán: Gỗ
   • Bán kính R = 56cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da
  • Ô Dù Sắt NP01

   Đặc tính kỹ thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: Poly
   • Khung: Sắt
   • Cán: Nhựa thẳng
   • Bán kính R = 70 cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da
  • Ô Dù Sắt NP02

   Đặc tính kỹ thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: Poly
   • Khung: Sắt
   • Cán: Nhựa Cong
   • Bán kính R = 60 cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da
  • Ô Dù Sắt NP03

   Đặc tính kỹ thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: Poly
   • Khung: Sắt
   • Cán: Nhựa Cong
   • Bán kính R = 75 cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da
  • Ô Gấp Ngược NP01

   Đặc tính kỹ thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: Poly
   • Khung: Sắt
   • Cán: Chữ C
   • Bán kính R = 60 cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da
  • Ô Gấp Ngược NP02

   Đặc tính kỹ thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: Poly
   • Khung: Sắt
   • Cán: Chữ C
   • Bán kính R = 60 cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da
  • Ô Gấp Ngược NP03

   Đặc tính kỹ thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: Poly
   • Khung: Sắt
   • Cán: Chữ C
   • Bán kính R = 60 cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da