o du golf np01

Showing all 1 result

  • Ô Dù Golf NP01

   Đặc tính kỹ thuật:

   • Số lượng kèo: 8
   • Thanh kèo: Poly
   • Khung: Sắt
   • Cán: Nhựa or Mút
   • Loại: 1 Tầng
   • Bán kính R = 70cm
   • Vải polylester 1 da, 2 da